Medewerkers hebben recht op een sociaal veilige, prettige en integere werkomgeving. Organisaties zijn verplicht om medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Hierbij kun je denken aan alle factoren die in het werk stress kunnen veroorzaken als agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en werkdruk.

Waar gewerkt wordt worden ook wel eens (persoonlijke) grenzen overschreden. Onze externe vertrouwenspersonen en adviseurs Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) spelen een belangrijke rol in het voorkomen en beperken van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen.

Monique & Karlien
Gezin

Externe vertrouwenspersoon

In hun werk hebben medewerkers contact met anderen, als leidinggevenden, collega’s, cliënten, leerlingen en netwerkpartners. Soms kan een medewerker dit contact als kwetsend ervaren, waardoor deze zich niet meer veilig voelt op het werk. In dat geval kan contact met een externe vertrouwenspersoon van Bureau in Beeld prettig zijn.

Onze vertrouwenspersoon vangt de medewerker op en geeft advies. Aan de organisatie geeft de vertrouwenspersoon gevraagd en ongevraagd advies. Hierdoor blijft of wordt de werkomgeving zo veilig en prettig mogelijk en worden ongewenste omgangvormen, integriteitsschendingen en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zo veel als mogelijk voorkomen.

Psychosociaal adviseur

Niet alleen werk gerateerde zaken zijn van invloed op hoe het met medewerkers gaat. Ook privé omstandigheden kunnen stress veroorzaken. Wanneer de belasting door werk- of privéomstandigheden te hoog is kan dit leiden tot uitval met gezondheidsklachten. Soms vinden leidinggevenden het lastig om met medewerkers over moeilijke onderwerpen te praten en hen op een goede manier te adviseren. Een Psychosociaal Adviseur van Bureau in Beeld biedt naast een consultfunctie voor leidinggevenden ook kortdurende trajecten aan medewerkers die advies willen over hun situatie. Naast inzicht in de situatie wordt het vooral duidelijk wat er nodig is om de gewenste oplossing te behalen. Hierdoor blijft de medewerker duurzaam sterk aan het werk.

Gezin

We zijn aangesloten bij:

SKJ
Registerplein
Monique

Heb je vragen?
Neem contact
op met Monique!

085-0186030 [email protected]

© 2024 - Bureau In Beeld
Created by LR Internet